Severa Gjurin

10

Severa Gjurin - članica SGS - foto Jana Šnuderl

Danes v korporacijski dobi glasbeniki potrebujemo močno cehovsko kolektivno zastopanost in individualno pomoč, ki jo nudi SGS.

Zadnji komentarji